Doma
Web Hosting
Web Design
Cjenik
Hardware
Podrška
Korisnici
O nama...

KK Consulting
Gundulićeva 55
(dvorište)
10000 Zagreb

e-mail

tel: 01/488-9997
fax: 01/488-9998

gsm:
091/251-7550

pur_banner2

 

Web Mail Interface

    U pripremi je mogućnost čitanja i pisanja e-mail poruka preko Web-a - svojim e-mail porukama moći ćete pristupati od bilo kuda gdje imate pristup Web-u.

Uporaba Korisničkog Računa

    Svi korisnici dobivaju svoj Login (korisničko ime) i Password (lozinku) kojim se spajaju na server. Oni služe kao identifikacija i zaštita vaših podataka i poruka od nepoželjnih posjetitelja. Podatke o svom korisničkom računu čuvajte na sigurnom mjestu.

    Ovisno o željenoj usluzi, koristite različita imena servera:

Servis

Opis

Server


FTP

File Transfer Protocol - prijenos datoteka, slanje i održavanje vaših Web stranica

ftp.purger.com

POP

Prijam e-mail poruka

pop.purger.com

SMTP

Slanje e-mail poruka

smtp.purger.com

WWW

Pregledavanje Web stranica

www.purger.com

    Stranice korisnika sa Interneta su dostupne, ovisno o tipu korisničkog računa, na adresi:

http://www.purger.com/users/naziv

ili

http://www.vašafirma.hr (.com .net .org...)

    Za virtualne subhostove također su definirana imena servera za različite servise u obliku:

<servis>.vašafirma.hr (.com .net .org...)

 

Zadnja izmjena   25.08.2002